Lähde-palvelu jakaa GTK:n tuottamaa tutkimustietoa Suomen pohjavesialueista.
Tutkimustietoa jaetaan tutkimusraporttien lisäksi paikkatietoaineistona. Tutkituilta pohjavesialueilta on mallinnettu kallionpinnan ja pohjavesipinnan korkeustasot sekä laskettu pohjavesivyöhykkeen paksuus, pohjavedenpinnan yläpuolisen maakerroksen paksuus ja maaperän kokonaispaksuus. Mallinnustulosten lisäksi palvelusta voi ladata tutkimuskohteiden kairaustietoja, tutkimusten yhteydessä asennettujen havaintoputkien tietoja sekä tulkittua painovoimamittaustietoa.
GTK on yhteistyössä ympäristöhallinnon (SYKE ja ELY-keskukset edeltäjineen) sekä kuntien, kaupunkien ja vesilaitosten kanssa tehnyt pohjavesialueiden geologista rakennetta tarkentavia tutkimuksia 1990-luvulta lähtien. Lähde-palvelussa on tällä hetkellä tutkimustietoa noin 150 pohjavesialueesta. Palvelun kattavuus laajenee vuosittain, kun sitä päivitetään valmistuneilla tutkimustuloksilla.