Lähde -palvelua on päivitetty pääasiassa vuosina 2020-2021 valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistoilla.  Päivityksen myötä palveluun lisättiin kymmenen yhteistyöprojektin tulosaineistot.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa myös suoraan alla olevaista listasta sekä Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

Hausjärvi, Umpistenmaa (ELY-tunnus 0408607) Tutkimustyöraportti 6/2020

Kangasniemi, Syvälahti (ELY-tunnus 0621301) Tutkimustyöraportti 13/2020

Kauhava, Pöyhösenkangas C – Ekokangas – Saunakangas (ELY-tunnukset 1097151C Pöyhösenkangas C, 1000452 Ekokangas ja 1000453 Saunakangas) Tutkimustyöraportti 40/2020

Kaustinen-Kruunupyy, Åsen (ELY-tunnus 1023651) Tutkimustyöraportti 1/2021

Nurmijärvi, Salmela jatkoselvitys v. 2016 (ELY-tunnus 0154356) Tutkimustyöraportti 6/2021

Nurmijärvi, Nummenpää (ELY-tunnus 0154307) Tutkimustyöraportti 4/2021

Pietarsaari-Pedersöre, Bredskär-Hedet  (ELY-tunnukset 1059801 Bredskär, 1059851 Roska, 1059907 Sandåsen, 1059908 Sandnäset ja 1059911 Hedet) Tutkimustyöraportti 50/2020

Tampere, Epilänharju-Villilä A (ELY-tunnus 0483702 A). Tutkimustyöraportti 70/2016

Tuusula, Santakoski (ELY-tunnus 1085852) Tutkimustyöraportti 58/2020

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu.  Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus

puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi

Artikkelikuva © GTK E. Koistinen 2015.