Ajankohtaista

/Ajankohtaista/

Kontiolahden Jaamankankaan reunamuodostuman geologinen rakennetutkimus on valmistunut

Kontiolahden kunnassa Jaamankankaan laajalla reunamuodostumalla tutkittiin geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tutkimusalueeseen sisältyivät Jaamankankaan, Sairaalasuon ja Kontioniemen pohjavesialueet. Haastetta tutkimuksiin toivat sekä Jaamankankaan suuri pinta-ala että suuret maakerrospaksuudet. Tutkimuksilla nyt saatu lisätieto tulee palvelemaan alueen vedenhankinnan kehittämisen lisäksi myös maankäytön suunnittelua sekä toisaalta myös alueen pohjavesien suojelua. Uuden tiedon avulla [...]

2019-06-03T14:52:38+03:003.6.2019|

Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen rakennetutkimukset alkavat

TIEDOTE                                                   29.5.2019                                                                         Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen rakennetutkimukset alkavat Syvälahden pohjavesialueella Kangasniemen kunnassa tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta vuoden 2019 aikana. Kangasniemen Syvälahden vedenhankintaan tärkeän pohjavesialueen (0621301) kokonaispinta-ala on noin 0,43 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,15 km2. Alueella sijaitsee pohjavedenottamo Syvälahden rannassa sekä Syvälahden pohjoispuolelle on porattu kaksi kalliokaivoa. Pääosa Kangasniemen [...]

2019-05-29T15:38:35+03:0029.5.2019|

GTK selvittää pohjavesialueiden rakennetta Kaustisella ja Kruunupyyssä – GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby

Geologian tutkimuskeskus käynnistää toukokuussa Åsenin A- ja B-pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta [...]

2019-05-14T10:50:30+03:0014.5.2019|

Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista pohjavesialueilla. Kaikki kolme pohjavesialuetta sijoittuvat Ensimmäiselle Salpausselälle joka ulottuu Tammisaaresta lähes yhtenäisenä 35 kilometriä pitkänä reunamuodostumaharjanteena Mustion ja [...]

2019-05-14T10:47:19+03:007.1.2019|

Viet MAR – Suomalaista tekopohjavesiosaamista Vietnamiin

Vietnam on vesihuollon kannalta haastava ympäristö. Suomen kokoisen maan alueella asuu yli 90 miljoonaa ihmistä ja väestömäärän ennustetaan kasvavan. Sadekaudella Vietnamissa sataa paljon, mutta ilmastonmuutoksen myötä kuiva kausi on entistä vähäsateisempi. Vettä olisi tarpeeksi koko väestölle, jos sitä sataisi tasaisesti ympäri vuoden. Pohjaveden suunnitelmallinen ja kestävä käyttö muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa onkin ensisijaisen tärkeää. Rannikkoalueiden pohjavesien [...]

2018-08-07T12:15:39+03:007.8.2018|

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Myllylän pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0118652) sijaitsee noin 3 km Järvenpään keskustasta koilliseen, Valtatie 4:n (E75) ja Keravanjoen ympäristössä ja siellä [...]

2018-08-07T10:12:25+03:007.8.2018|

Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Rusutjärven pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0185803) sijaitsee Tuusulan keskustasta luoteeseen, Rusutjärven itäpuolella sijaitsevassa pitkittäisharjussa ja siellä sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, Rusutjärven vedenottamo [...]

2018-08-07T10:01:50+03:007.8.2018|

GTK selvittää Raaseporissa pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Björknäsin ja Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Björknäsissä ja Ekerössä on jo aiempina vuosina tehty painovoimamittauksiin perustuva rakennetutkimus, jota nyt täydennetään keskittyen vedenottamoiden lähialueille. Tutkittavat pohjavesialueet sijaitsevat ensimmäisellä Salpausselällä. Selvitys tehdään yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Raaseporin Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen [...]

2018-08-02T14:46:52+03:002.8.2018|

Hämeenkyrössä selvitetään Mannanmäen pohjavesialueen geologista rakennetta

Geologian tutkimuskeskus käynnisti keväällä 2018 Mannanmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan, Hämeenkyrön Vesi Oy:n, Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. [...]

2018-08-02T14:43:28+03:002.8.2018|

GTK selvittää Pietarsaaressa ja Pedersöressä pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin alueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden [...]

2018-07-30T10:00:59+03:0030.7.2018|