Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue on osa laajaa ja yhtenäistä pitkittäisharjujaksoa, jota voidaan seurata Outokummun alueelta Tuusniemen ja Riistaveden kautta Siilinjärvelle ja Maaningalle. Siilinjärven ja Maaningan alueella harjujaksoa edustaa itä-länsi suuntainen lähes 13 km pitkä ja 1–2 km leveä massiivinen harjumuodostuma.

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella toteutettiin vuosien 2014 – 2016 aikana mittava pohjavesialueen geologinen rakennetutkimus ja pohjavesien matemaattinen virtausmallinnus. Tutkimukset ulottuivat kaakkoon Jälän pohjavesialueelle asti. Sekä tutkimusalueen laajuudesta että erityisesti tuolloin käytettävissä olleiden resurssien rajallisuudesta johtuen ei pohjavesialueen rajauksista saatu kuitenkaan kaikilta osin riittävän tarkkaa kuvaa.

Nyt alkaneen projektin yhteydessä mainituilla pohjavesialueilla tehdään tarkentavia ja täydentäviä tutkimuksia, joiden tuloksena saadaan tarkennettua vesienhoitolakiin (1299/2004) perustuvia pohjavesialueiden rajausperusteita. Tutkimuksissa käytetään raskaita ja kevyitä maaperäkairauksia, maatutkaluotauksia sekä otetaan maa- ja pohjavesinäytteitä. Raskaiden kairausten yhteydessä alueelle asennetaan myös uusia pohjavesiputkia. Myös alueen painovoimittausverkostoa täydennetään. Tutkimukset tulevat kohdistumaan karkeasti ottaen neljälle erilliselle alueelle: Ratapiha-alue, Jälä – Huson välinen alue, golfkentän seutu sekä Harjamäen suunta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyöprojektina ja rahoitetaan projektiin osallistuvien tahojen kesken. Projektiin osallistuvat Siilinjärven kunta, Kuopion Vesi Oy, Pohjois-Savon ELY-keskus, Väylävirasto sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK). Työ toteutetaan vuosien 2020 – 2021 aikana siten, että tarkennettu hydrogeologinen rakennemalli tutkituilta alueilta rajauspäivitysten pohjaksi valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Tutkimuksiin sisältyy kaksi kenttätyökautta mutta tutkimusten pääpaino tulee olemaan kenttäkaudessa 2021.

Maastotutkimukset käynnistyvät syksyllä 2020 ja tutkimusalueiden maanomistajiin tullaan ottamaan yhteyttä ennen kenttätutkimusten alkua. Vuoden 2020 aikana tekniset tutkimukset kohdistuvat pääasiassa Huson-Jälän alueelle.

Lisätiedot:

Jari Hyvärinen, Geologian tutkimuskeskus, jari.hyvarinen@gtk.fi,  p. 029 503 3406,

Jussi Aalto, Pohjois-Savon ELY-keskus, jussi.aalto@ely-keskus.fi, p. 029 502 6776

Ari Kainulainen, Siilinjärven kunta, ari.kainulainen@siilinjarvi.fi, p. 044 740 1501

Kuopion Vesi Oy, Kirsi Tähti, kirsi.tahti@kuopionvesi.fi, p.044 718 5322

Väylävirasto, Soile Knuuti, soile.knuuti@vayla.fi, p. 029 534 3978