Hämeenkyrön Ulvaanharjun (ELY-tunnus 0210810) pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2019 – 2020 aikana tehdyt tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, painovoimamittauksista, maatutkaluotauksista ja maaperäkairauksista. Näistä saatuja tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista sekä harjumuodostuman syntyvaiheista Ulvaanharjun pohjavesialueella.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Pirkanmaan ELY-keskus, Hämeenkyrön kunta, Hämeenkyrön Vesi Oy, Kyröskosken Vesihuolto Oy sekä Geologian tutkimuskeskus.

Ulvaanharju on osa Hämeenkangas‐Näsijärvi‐Jyväskylä reunamuodostumaa. Se on Hämeenkankaan jatke, jäätikön reunan asemaa osoittava reunamuodostuma.

Ulvaanharjun vedenottamon (Hämeenkyrön Vesi Oy) omistavat Hämeenkyrön kunta ja Sastamalan kaupunki puoliksi. Veden johtaminen verkostoon aloitettiin v. 2008 ja Ulvaanharjun vedenottamolla on lupa ottaa vettä 1800 m³/vrk.

Kallioperän korkeustaso vaihtelee koko pohjavesialueella noin +55 metristä mpy. yli 130 metriin mpy.

Pohjaveden korkeustaso vaihtelee noin +95 metristä mpy. noin +130 metriin mpy. Pohjavesialueen pohjoisosassa pohjavedenpinta on yleisesti korkeustasolla n. +110 – +125 m mpy. ja eteläisemmässä osassa yleisesti välillä +100 – +110 m mpy. Vedenottamon ympäristössä pohjavesi on korkeustasolla n. +99 – +103 m mpy.

Pohjavesikerroksen paksuus on 0 metristä (ei pohjavesikerrosta) noin 41 metriin. Keskimäärin pohjavesikerros on paksuudeltaan 5 ‐ 25 metriä.

Pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus on keskimäärin 10 metriä, yleisesti 5 – 20 metriä ja kalliopinnan yläpuolisen irtomaakerroksen paksuus vaihtelee 1 metristä 63 metriin.

Pohjaveden pääasiallinen virtaus tapahtuu pohjavesialueella kohti ympäröiviä järviä alueen koillis- ja itäpuolella sekä kohti vedenottamoa ja Soukannevaa itäosassa.

Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde-palvelusta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuire Valjus, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Hydrogeologi Nina Nenonen, Pirkanmaan ELY-keskus puh. 029 5036323 nina.nenonen@ely-keskus.fi

Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta puh. 050 5542406 jari.luoma@hameenkyro.fi