Lähde -palvelua on päivitetty valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistoilla. Päivityksen myötä palveluun lisättiin viiden yhteistyöprojektin tulosaineistot.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa myös suoraan alla olevaista listasta sekä Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

Hyvinkää, Hyvinkään ja Nopon pohjavesialueet (ELY-tunnukset 0110651 ja 0110653) Tutkimustyöraportti 22/2022

Hämeenlinna, Könnölän pohjavesialue (ELY-tunnus 0421051), Huntinkivenkankaan pohjavesialue (ELY-tunnus 0421005), Saapaslamminharjun pohjavesialue (ELY-tunnus 0421005) Tutkimustyöraportti 30/2022

KangasalaRikun pohjavesialue (ELY-tunnus 0421102) Tutkimustyöraportti 51/2021

Kontiolahti, Kulhon ja Tukhulminlammitin pohjavesialueet (ELY-tunnukset 0727654 ja 0717657) Tutkimustyöraportti 24/2021

Vöyri, Kaurajärven pohjavesialue (ELY-tunnus 1094451) Tutkimustyöraportti 15/2022

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu. Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus

puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi

Artikkelikuva © GTK E. Koistinen 2015.