Pohjaveden haavoittuvuustiedot tuotettiin Euroopan GeoERA Hover WP7 -hankkeessa (2017-2021): Harmonized vulnerability to pollution mapping of the aquifer, Finland Pilot Area. Aineisto on tarkoitettu antamaan yleiskuva Suomen pohjaveden haavoittuvuuden alueellisesta vaihtelusta.

Lisätietoja tuotteesta:

https://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/groundwater_vulnerability.html

Aineiston asiantuntijana toimi Samrit Luoma (VER) ja tuotteistajana Hanna Virkki (TIR). Työ on tehty Geotietovaranto ja digitaaliset ratkaisut -projektissa.

Tietoratkaisut / Hanna Virkki