Valkolan ja Lintumäen pohjavesialueiden geologista rakennetta selvitettiin Geologian tutkimuskeskuksen, Keski-Suomen ELY-keskuksen, Laukaan kunnan ja Laukaan vesihuolto oy:n rahoittamassa projektissa vuosien 2022–2023 aikana.

Tutkimukset koostuivat maastokartoituksesta, maatutkaluotauksista, painovoimamittauksista ja raskaista porakonekairauksista. Näistä saatuja tuloksia mallintamalla saatiin tarkennettua tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista sekä Valkolan pitkittäisharjun ja Lintumäen reunamuodostuman syntyvaiheista.

Tutkimuksesta valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku- ja Lähde-palveluista. Raportin aineisto on ladattavissa myöhemmin GTK:n Lähde-palveluista.

Lisätietoja tutkimuksista:

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi

Päivi Ikävalko, Keski-Suomen ELY-keskus, paivi.ikavalko@ely-keskus.fi

Janne Laiho, Laukaan vesihuolto oy, janne.laiho@laukaa.fi

Artikkelikuva T. Kaipainen, GTK.