Lähde-palvelussa esitetään jatkossa harjurakennemallinnuksiin liittyvistä paikkatietotuotteista vain Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.), joka on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta sekä Maaperän kokonaispaksuus (m), joka kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Muita harjurakennemallinnuksiin liittyviä paikkatietotuotteita ja raportteja luovutetaan ulkopuolisille käyttäjille vain harkinnan mukaan. Aineistojen luovutuksista muille kuin ELY-keskuksille ja projektin muina toteuttajina olleille kunnille/kaupungeille/vesilaitoksille laaditaan aina aineiston luovutussopimukset.  Edellä mainittuja aineistoja voi tiedustella ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen pohjavesi@gtk.fi

Artikkelikuva Jari Väätäinen, GTK.