Lähde -palvelua on päivitetty valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistoilla. Päivityksen myötä palveluun lisättiin neljän yhteistyöprojektin tulosaineistot.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

Hollola, Kirkonseudun pohjavesialue (POVET-tunnus 0409806) ja Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue (POVET-tunnus 0409851) Tutkimustyöraportti 23/2023

Janakkala, Kalpalinnan pohjavesialue (POVET-tunnus 0416553) Tutkimustyöraportti 21/2023

MäntsäläOjalan pohjavesialue (POVET-tunnus 0150501) Tutkimustyöraportti 6/2023

Vihti, Kuonjoennummen pohjavesialue (POVET-tunnus 0192726) Tutkimustyöraportti 7/2023

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu. Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi

Artikkelikuva © GTK E. Koistinen 2015.