Janakkalan Sokeritehtaan (ELY-tunnus 0416505) pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2019 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksen, painovoimamittauksia ja maaperäkairauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista pohjavesialueilla.

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Selvityksen ovat rahoittaneet Hämeen ELY-keskus, Janakkalan kunta sekä Geologian tutkimuskeskus.

Tutkimusalue kuuluu II Salpausselän vyöhykkeeseen, jossa reunamuodostumien deltatasanteet ovat kerrostuneet Itämeren Baltian jääjärven viimeisen vaiheen vedenpinnan tasoon (155 – 160 m mpy.). Turengin sokeritehtaan pohjavesialue on Lastujärven länsipuolella olevassa luoteesta kaakkoon suuntautuneessa moreenipeitteisessä mäessä.

Kallioperä on suurimmalla osalla Sokeritehtaan pohjavesialuetta korkeustasolla noin +85 – +110 m mpy. Korkeustaso vaihtelee noin 55 metriä, noin +70 metristä mpy. noin +124 metriin mpy.

Pohjaveden korkeustaso Sokeritehtaan pohjavesialueella vaihtelee noin +82,5 metristä mpy. noin +83 metriin mpy. Pohjaveden pintataso laskee kohti länttä niin, että Hiidenjoen ja rautatien välisellä alueella pohjavesipinta on tasolla noin +80 – +81 m mpy. Pohjaveden virtaus tapahtuu pohjavesialueen länsi- ja lounaisosista lounaaseen kohti Hiidenjokea.

Pohjavesikerroksen paksuus on nollasta (ei pohjavesikerrosta) noin 15 metriin, keskimäärin noin 1 –­­ 10 metriä. Mallinnusten perusteella Sokeritehtaan pohjavesialueella on pohjavesikerros vain alueen lounaisimmassa osassa, n. 200 – 300 metriä pohjavesialueen rajauksesta kohti alueen keskiosia. Muilla alueilla kallion pinta nousee pohjaveden pintaa korkeammalle tasolle.

Pohjavettä suojaavan maakerroksen paksuus on noin 5 – 15 metriä ja kalliopinnan vläpuolisen irtomaakerroksen paksuus vaihtelee noin metristä n. 25 metriin asti.

Tutkimuksista valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku –palvelusta ja tutkimustulokset myöhemmin myös GTK:n Lähde –palvelusta.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Tuire Valjus Geologian tutkimuskeskus puh. 029 503 2331 tuire.valjus@gtk.fi

Hydrogeologi Petri Siiro Hämeen ELY-keskus puh. 0295 025 230 petri.siiro@ely-keskus.fi

Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen Janakkalan kunta puh. 03 680 1292 heikki.tamminen@janakkala.fi