Lähde -palvelua on päivitetty vuonna 2019 valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistolla. Päivityksen myötä palveluun lisättiin yhdeksän yhteistyöprojektin tulosaineistot, jotka käsittävät tutkimustietoa 14 pohjavesialueelta.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa myös suoraan alla olevaista listasta sekä Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

Hämeenkyrö, Mannanmäki (ELY-tunnus 0210802) Tutkimustyöraportti 12/2019

Huttinen/Kokemäki, Raijala (ELY-tunnus 0227152). Tutkimustyöraportti 75/2019

Janakkala, (Turengin) Sokeritehdas (ELY-tunnus 0416505). Tutkimustyöraportti 2/2020

Kontiolahti, Jaamankangas (ELY-tunnus 0727602 A ja B) sekä osittain Kontioniemi (ELY-tunnus 0727618) ja Sairaalasuo (ELY-tunnus 0727603). Tutkimustyöraportti 46/2019

Lapinlahti, Honkalampi (ELY-tunnus 0840201) ja Taipale-Nerkoo (ELY-tunnus 0840204). Tutkimustyöraportti 1/2020

Lappeenranta, Lappeenranta keskusta-Lauritsalan pohjavesialue (ELY-tunnus 0540510), ja siihen liittyen Lappeenrannan meijeri (ELY-tunnus 0540503). Tutkimustyöraportti 48/2019

Nurmijärvi, Teilinummi (ELY-tunnus 0154305) Tutkimustyöraportti 60/2018

Tampere, Aakkulanharjun päivitys (ELY-tunnus 0483701).  Tutkimustyöraportti 53/2019

Tampere, Epilänharju-Villilä B päivitys (ELY-tunnus 0483702 B). Tutkimustyöraportti 42/2017

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu.  Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi

Artikkelikuva: Hämeenkosken Kukonharjun etelärinteellä oleva suuri, luonnontilainen Kellolähde. Kuva Jari Väätäinen, GTK.