Lähde -palvelua on päivitetty pääasiassa vuosina 2019-2020 valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistoilla.  Päivityksen myötä palveluun lisättiin seitsemän yhteistyöprojektin tulosaineistot, jotka käsittävät tutkimustietoa kymmeneltä pohjavesialueelta.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa myös suoraan alla olevaista listasta sekä Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

-Nurmijärvi, Lepsämä (ELY-tunnus 0154302) ja Ali-Labbart (ELY-tunnus 0154308) Tutkimustyöraportti 93/2019

-Kurikka/Kauhajoki, Pitkämönkangas (ELY-tunnus 1030151 A ja B) ja Keltamäki (ELY-tunnus (1023208). Tutkimustyöraportti 94/2019

-Kuopio, Rajasalmi (ELY-tunnus 0817407). Tutkimustyöraportti 11/2020

-Hämeenkyrö, Ulvaanharju (ELY-tunnus 0210810) Tutkimustyöraportti 8/2020

-Hollola, Salpakangas (ELY-tunnus 0409852). Tutkimustyöraportti 4/2020

-Kuopio, Nilsiä kk (ELY-tunnus 0853401). Tutkimustyöraportti 9/2020

-Uusikaarlepyy/Kauhava, Gunnarskangan A ja B (ELY-tunnukset 1089351 A ja 10893351 B) Tutkimustyöraportti 56/2020

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu.  Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus, puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi