Rikun pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen, Pirkanmaan ELY-keskuksen, Kangasalan Vesi -liikelaitoksen ja Kangasalan kaupungin rahoittamassa projektissa vuoden 2021 aikana.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee alueen maankäytön suunnittelua, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista, vedenhankinnan turvaamista sekä edistää pohjavesien suojelua.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kuudessa pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 8 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria sekä tarvittaessa kävellen vetämällä tutkimuskalustoa perässä polkuja pitkin.

Maastotyöt alkavat maatutkaluotauksella huhtikuun puolivälissä. Seuraavaksi alueelle saapuu painovoimamittaajien ryhmä sekä kairakone. Kairauspisteiden sekä peltojen maanomistajilta on saatu lupa maastotyöskentelyyn. Maastotyöt on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään kesäkuun aikana. Projektin raportti valmistuu lokakuun loppuun mennessä ja se julkaistaan valmistuttuaan GTK:n Hakku – ja Lähde -palveluissa. Palveluista löytyy jo nyt esimerkkejä muille alueille tehdyistä rakenneselvityksistä.

Lisätietoja tutkimuksista:

Tiina Kaipainen, Geologian tutkimuskeskus, tiina.kaipainen@gtk.fi

Nina Nenonen, Pirkanmaan ELY-keskus, nina.nenonen@ely-keskus.fi

Tuomo Antila, Kangasalan kaupunki, tuomo.antila@kangasala.fi