Lähde -palvelua on päivitetty valmistuneiden pohjavesialueiden geologisten rakenneselvitysten tutkimusaineistoilla. Päivityksen myötä palveluun lisättiin viiden yhteistyöprojektin tulosaineistot.

Tutkimustyöraportit ovat GTK:n Hakku-palvelun lisäksi ladattavissa myös suoraan alla olevaista listasta sekä Lähde –palvelun Raportit –välilehden kautta.

Hyvinkää, Kapilamminnummi (ELY-tunnus 0110603) ja Tuusula, Kellokoski (ELY-tunnus 0185804) Tutkimustyöraportti 43/2021

Hämeenkyrö, MahnalanharjuMihariKetunkivenkangas (ELY-tunnukset 0210807 Mahnalanharju, 0210808 Mihari ja 0210806 Ketunkivenkangas) Tutkimustyöraportti 2/2022

Lohja, Lohjanharju A (ELY-tunnus 0142851A) Tutkimustyöraportti 1/2022

Nakkila/Harjavalta, Viikkala Pirilä (ELY-tunnus 0253151)  Tutkimustyöraportti 32/2021

Orimattila, Ämmäntöyräs (ELY-tunnus 0156001) Tutkimustyöraportti 27/2021

Pohjavesialueilta tehdyt laskentamallit ovat katseltavissa sekä tutkimuskohteittain ladattavissa Lähde -palvelun välilehdellä Karttapalvelu.  Nyt lisätty aineisto kattaa alla luetellut laskentamallit:

-Kallionpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen kallionpinnan korkeustasosta. Kallionpinta on varmistettu vain kairauspisteissä ja avokallioilla, muilta osin tieto kallionpinnan korkeustasosta on tulkittua ja interpoloitua.

-Pohjavedenpinnan korkeustaso (m mpy.) on yleiskuvaus tutkimusalueen pohjavedenpinnan korkeustasosta. Lähtöaineisto on mitattu pohjaveden havaintoputkista, alueen kaivoista sekä lähteiden ja muiden pohjaveteen yhteydessä olevien luonnonvesien ja kiviaineksen ottoalueille syntyneiden pohjavesilampien pinnoista.

-Pohjavesivyöhykkeen paksuus (m) kuvastaa pohjavedellä kyllästyneen maakerroksen paksuutta.

-Pohjaveden yläpuolisen maakerroksen paksuus (m) kuvastaa pohjavesipinnan syvyyttä maanpinnasta.

-Maaperän kokonaispaksuus (m) kuvastaa maaperän paksuutta eli kallionpinnan syvyyttä maanpinnasta metreinä.

Karttapalvelu –välilehden kautta ovat ladattavissa myös kallionpinnan painovoimatulkinta sekä tutkimusten yhteydessä tehtyjen kairausten maaperän kerrostiedot.

Lisätietoja: 

Anu Eskelinen, Geologian tutkimuskeskus

puh. 029 503 3979, anu.eskelinen@gtk.fi

Artikkelikuva © GTK E. Koistinen 2015.