Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut. Tutkimukset tehtiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tuusjärven pohjavesialueella. Tuusjärven pohjavesialue kuuluu yhtenäiseen Outokumpu-Tuusniemi-Riistavesi-Siilinjärvi –harjujaksoon. Harju on syntynyt kallioperän ruhje/siirrosvyöhykkeeseen ja kallionpinnan [...]

2018-07-30T10:03:57+03:008.3.2018|

Nokialla tutkitaan Maatialanharjun pohjavesialueen geologista rakennetta

Nokialla käynnistetään Maatialanharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat lokakuussa 2017 ja jatkuvat helmikuun 2018 loppuun saakka. Selvitys valmistuu keväällä 2018. Alueella kairataan lokakuussa maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä. Kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden [...]

2017-11-20T16:33:56+03:0017.10.2017|