jvaatain

/jvaatain

About jvaatain

This author has not yet filled in any details.
So far jvaatain has created 7 blog entries.

Tervolan Kauvonkankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Tervolan Kauvonkankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2016 ja 2017 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Kauvonkankaan pohjavesialueella. Olemassa olevan aineiston, tehtyjen tutkimusten ja tulkintojen perusteella Kauvonkangas on reunamoreenikompleksi, jossa läntinen osa on reunamoreenimuodostumaa ja itäinen [...]

2018-04-04T13:54:29+03:004.4.2018|

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut. Tutkimukset tehtiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tuusjärven pohjavesialueella. Tuusjärven pohjavesialue kuuluu yhtenäiseen Outokumpu-Tuusniemi-Riistavesi-Siilinjärvi –harjujaksoon. Harju on syntynyt kallioperän ruhje/siirrosvyöhykkeeseen ja kallionpinnan [...]

2018-07-30T10:03:57+03:008.3.2018|

Sotkamossa tutkitaan Hiukanharju-Pöllyvaara pohjavesialueen geologista rakennetta

Sotkamossa tutkitaan Hiukanharju-Pöllyvaara pohjavesialueen geologista rakennetta. Tutkimukset ovat jo valmistuneet Sotkamon keskustassa sijaitsevan osa-alueen A osalta ja jatkuvat vuoden 2018 aikana Pöllyvaarassa osa-alueella B. Tutkimusmenetelminä hyödynnetään maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saadaan uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Hiukanharju-Pöllyvaaran pohjavesialueella. Hiukanharju-Pöllyvaara on osa luode-kaakko –suuntaista harjujaksoa, jota [...]

2018-07-30T10:03:15+03:008.3.2018|

Kouvolan Tornionmäen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Kouvolassa sijaitsevan Tornionmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys on valmistunut. Vuonna 2017 toteutetut tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, maaperäkairauksia, pohjavesiputkien asentamista, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tornionmäen alueella. Tornionmäen pohjavesialue on osa ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaa. Maa-aines on pohjavesialueen pohjoisreunalla keskimäärin karkeampaa ja paremmin vettä johtavaa kuin eteläreunalla, [...]

2018-01-12T16:49:20+03:0012.1.2018|

Nokialla tutkitaan Maatialanharjun pohjavesialueen geologista rakennetta

Nokialla käynnistetään Maatialanharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat lokakuussa 2017 ja jatkuvat helmikuun 2018 loppuun saakka. Selvitys valmistuu keväällä 2018. Alueella kairataan lokakuussa maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä. Kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden [...]

2017-11-20T16:33:56+03:0017.10.2017|

Pohjavesialueiden tutkimuksissa saatiin uutta tietoa viidellä pohjavesialueella Kannuksessa, Vetelissä, Halsualla ja Lestijärvellä

Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 2011–2014 toteuttama hanke ”Pohjavesialueiden rakenne ja maankäyttö Syrinharjun, Eskolanharjun, Pitkäkankaan ja Isoharjun-Liedeksen pohjavesialueilla (SEPI)” on päättynyt. Hankkeen tuloksena valmistuivat pohjavesialueiden rakenneselvitykset Kannuksen Eskolanharjun, Vetelin Pitkäkankaan, Halsuan Isoharjun ja Liedeksen sekä Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueille. Lisäksi tehtiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Eskolanharjun ja Syrinharjun pohjavesialueille. Geologisissa rakennetutkimuksissa selvitettiin pohjavesialueiden kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, [...]

2017-10-18T14:32:20+03:005.10.2017|

Nurmijärvellä tutkitaan Valkojan ja Teilinummen pohjavesialueiden geologista rakennetta

Nurmijärvellä on käynnistetty Valkojan ja Teilinummen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Teilinummen pohjavesialueella selvitetään, onko varsinaisen pohjavesialueen länsipuolella, savikon alla, vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia. Maastotyöt alkavat syyskuussa ja jatkuvat marraskuun loppuun saakka. [...]

2017-11-20T16:38:46+03:0013.4.2017|