Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Rusutjärven pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0185803) sijaitsee Tuusulan keskustasta luoteeseen, Rusutjärven itäpuolella sijaitsevassa pitkittäisharjussa ja siellä sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, Rusutjärven vedenottamo ja Rusutjärven tekopohjavesilaitos.

Olemassa olevan aineiston, tehtyjen tutkimusten ja tulkintojen perusteella Rusutjärven tutkimusalueella kallionpinnan korkeustaso vaihtelee yli 100 metriä, alle 20 metristä merenpinnan alapuolella yli +80 metriin mpy. ja varsinaisella pohjavesialueella hieman vähemmän. Pohjavedenpinta on korkeustasolla +46 – +63 m mpy. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on pohjavesialueella yleisesti 10 – 30 metriä. Pohjavesivyöhyke on paksuin Rusutjärven vedenottamosta luoteeseen Tuusulan seurakunnan leirikeskuksen alapuolella, 50 – 70 metriä.

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen rahoittivat Tuusulan kunta, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja GTK.

Tutkimuksista valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku –palvelusta (http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/21_2018.pdf) ja tutkimustulokset myöhemmin vuoden 2018 kuluessa myös GTK:n Lähde–palvelusta.

Lisätietoja: 

Geologian tutkimuskeskus, geologi Tiina Kaipainen, puh. 029 503 2214, tiina.kaipainen(@)gtk.fi

Uudenmaan ELY-keskus, hydrogeologi Timo Kinnunen, puh. 029 502 1405, timo.kinnunen(@)ely-keskus.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, risto.mansikkamaki(@)tuusula.fi

Tuusulan seudun vesi liikelaitos, käyttöpäällikkö Tuomas Turunen, puh. 041 434 9332, tuomas.turunen(@)tsvesi.fi