Järvenpään Myllylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Myllylän pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0118652) sijaitsee noin 3 km Järvenpään keskustasta koilliseen, Valtatie 4:n (E75) ja Keravanjoen ympäristössä ja siellä sijaitsee Myllylän vedenottamo.

Olemassa olevan aineiston, tehtyjen tutkimusten ja tulkintojen perusteella Myllylän läntisellä muodostumisalueella kallionpinnan korkeustaso vaihtelee noin +25 metristä mpy. korkeimpien kalliopaljastumien yli +75 metriin mpy. Myllylän itäisellä muodostumisalueella kallionpinnan korkeustaso vaihtelee Keravanjoen alla kulkevan ruhjevyöhykkeen lähes merenpinnan tasosta (noin +1 m mpy.) korkeimpien kalliopaljastumien noin +60 metriin mpy.

Läntisen ja itäisen muodostumisalueiden pohjaveden pinnan tasot poikkeavat toisistaan selvästi. Korkeimmillaan pohjavesi on läntisellä muodostumisalueella noin +60 – +65 m mpy. ja Itäisellä muodostumisalueella noin +35 – +37 m mpy. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on läntisellä muodostuma-alueella selvästi itäistä muodostuma-aluetta ohuempi.

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen rahoittivat Järvenpään kaupunki, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, Uudenmaan ELY-keskus ja GTK.

Tutkimuksista valmistunut raportti on ladattavissa GTK:n Hakku –palvelusta http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/22_2018.pdf ja tutkimustulokset myöhemmin vuoden 2018 kuluessa myös GTK:n Lähde –palvelusta.

Lisätietoja: 

Geologian tutkimuskeskus, geologi Tiina Kaipainen, puh. 029 503 2214, tiina.kaipainen(@)gtk.fi

Uudenmaan ELY-keskus, hydrogeologi Timo Kinnunen, puh. 029 502 1405, timo.kinnunen(@)ely-keskus.fi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, risto.mansikkamaki(@)tuusula.fi

Tuusulan seudun vesi liikelaitos, käyttöpäällikkö Tuomas Turunen, puh. 041 434 9332, tuomas.turune(@)tsvesi.fi

Järvenpään kaupunki, maankäyttöinsinööri Tarja Kariniemi, puh. 040 315 2445, tarja.kariniemi(@)jarvenpaa.fi