Viet MAR – Suomalaista tekopohjavesiosaamista Vietnamiin

Vietnam on vesihuollon kannalta haastava ympäristö. Suomen kokoisen maan alueella asuu yli 90 miljoonaa ihmistä ja väestömäärän ennustetaan kasvavan. Sadekaudella Vietnamissa sataa paljon, mutta ilmastonmuutoksen myötä kuiva kausi on entistä vähäsateisempi. Vettä olisi tarpeeksi koko väestölle, jos sitä sataisi tasaisesti ympäri vuoden. Pohjaveden suunnitelmallinen ja kestävä käyttö muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa onkin ensisijaisen tärkeää. Rannikkoalueiden pohjavesien [...]

2018-08-07T12:15:39+03:007.8.2018|

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Järvenpään Myllylän pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Myllylän pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0118652) sijaitsee noin 3 km Järvenpään keskustasta koilliseen, Valtatie 4:n (E75) ja Keravanjoen ympäristössä ja siellä [...]

2018-08-07T10:12:25+03:007.8.2018|

Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Tuusulan Rusutjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Rusutjärven pohjavesialueella. Pohjavesialue (ELY-tunnus 0185803) sijaitsee Tuusulan keskustasta luoteeseen, Rusutjärven itäpuolella sijaitsevassa pitkittäisharjussa ja siellä sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, Rusutjärven vedenottamo [...]

2018-08-07T10:01:50+03:007.8.2018|

GTK selvittää Raaseporissa pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Björknäsin ja Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Björknäsissä ja Ekerössä on jo aiempina vuosina tehty painovoimamittauksiin perustuva rakennetutkimus, jota nyt täydennetään keskittyen vedenottamoiden lähialueille. Tutkittavat pohjavesialueet sijaitsevat ensimmäisellä Salpausselällä. Selvitys tehdään yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Raaseporin Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen [...]

2018-08-02T14:46:52+03:002.8.2018|

Hämeenkyrössä selvitetään Mannanmäen pohjavesialueen geologista rakennetta

Geologian tutkimuskeskus käynnisti keväällä 2018 Mannanmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan, Hämeenkyrön Vesi Oy:n, Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. [...]

2018-08-02T14:43:28+03:002.8.2018|

GTK selvittää Pietarsaaressa ja Pedersöressä pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin alueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden [...]

2018-07-30T10:00:59+03:0030.7.2018|

Lapinlahdella tutkitaan pohjavesialueiden geologista rakennetta

Lapinlahdella alkaa projekti, jossa tutkitaan Taipale-Nerkoo ja Honkalampi -pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Em. tutkimusten perusteella Honkalammen alueelle laaditaan lisäksi pohjaveden virtausmalli. Maastotyöt alkavat kesällä 2018 ja jatkuvat seuraavaan kesään. Selvitys ja virtausmallinnus valmistuvat [...]

2018-07-30T10:01:17+03:0018.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueella

Kuopion Nilsiässä tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne -vastuualueiden kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueelta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, [...]

2018-07-30T10:02:15+03:008.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Juankosken Rajasalmella

Kuopion Juankoskella tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Rajasalmen pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- vastuualueen kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueilta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja [...]

2018-07-30T10:02:29+03:008.6.2018|

Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueiden geologista rakennetta tutkitaan

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Lakeuden Vesi Oy ja Kauhajoen Vesihuolto Oy tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kurikan ja Kauhajoen alueilla sijaitsevilla Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden [...]

2018-07-30T10:02:43+03:0022.5.2018|