Vietnam on vesihuollon kannalta haastava ympäristö. Suomen kokoisen maan alueella asuu yli 90 miljoonaa ihmistä ja väestömäärän ennustetaan kasvavan. Sadekaudella Vietnamissa sataa paljon, mutta ilmastonmuutoksen myötä kuiva kausi on entistä vähäsateisempi. Vettä olisi tarpeeksi koko väestölle, jos sitä sataisi tasaisesti ympäri vuoden. Pohjaveden suunnitelmallinen ja kestävä käyttö muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa onkin ensisijaisen tärkeää. Rannikkoalueiden pohjavesien suolaantuminen on jo nyt iso haaste, ja ongelma kasvaa, kun meren pinnan ennustetaan nousevan. Suolaantumista edesauttaa myös pohjaveden liikakäyttö. Uusille tehokkaille menetelmille ja keinoille vesivarojen ympärivuotiseen kestävään hallintaan on maassa suuri tarve.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on ollut Vietnamissa koordinoimassa kahta Ulkoasiainministeriön rahoittamaa IKI-projektia vuosina 2011–2016. UM:n instituutioiden välisen yhteistyön instrumentilla (IKI) tuetaan suomalaisten valtion laitosten ja virastojen osallistumista kehitysyhteistyöhön.

Kahdessa päättyneessä IKI-projektissa GTK:n asiantuntijat ovat olleet tukemassa vietnamilaisia asiantuntijoita pohjavesialueiden kartoituksessa, akviferien mallintamisessa, ympäristöriskien arvioinnissa sekä vesitaseen laskennassa.

Vuonna 2018 Vietnamissa käynnistyi GTK:n koordinoimana uusi 3-vuotinen IKI-projekti, joka keskittyy vedensaannin turvaamiseen tekopohjaveden avulla (“Managed aquifer recharge to ensure sustainable groundwater availability and quality under ongoing climate change and fast economic development in Vietnam – Viet MAR”). Projektissa vahvistetaan paikallisten asiantuntijaorganisaatioiden valmiuksia tekopohjavesihankkeen toteuttamiseen. Lisäksi projekti tukee suomalaisen tekopohjavesiosaamisen vientiä Vietnamiin.

Lisätietoja käynnistyneestä IKI Viet MAR projektista Jaana Jarva, jaana.jarva(@)gtk.fi.