Anu

/Anu Eskelinen

About Anu Eskelinen

This author has not yet filled in any details.
So far Anu Eskelinen has created 10 blog entries.

GTK selvittää pohjavesialueiden rakennetta Kaustisella ja Kruunupyyssä – GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby

Geologian tutkimuskeskus käynnistää toukokuussa Åsenin A- ja B-pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta [...]

2019-05-14T10:50:30+03:0014.5.2019|

Viet MAR – Suomalaista tekopohjavesiosaamista Vietnamiin

Vietnam on vesihuollon kannalta haastava ympäristö. Suomen kokoisen maan alueella asuu yli 90 miljoonaa ihmistä ja väestömäärän ennustetaan kasvavan. Sadekaudella Vietnamissa sataa paljon, mutta ilmastonmuutoksen myötä kuiva kausi on entistä vähäsateisempi. Vettä olisi tarpeeksi koko väestölle, jos sitä sataisi tasaisesti ympäri vuoden. Pohjaveden suunnitelmallinen ja kestävä käyttö muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa onkin ensisijaisen tärkeää. Rannikkoalueiden pohjavesien [...]

2018-08-07T12:15:39+03:007.8.2018|

GTK selvittää Raaseporissa pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Björknäsin ja Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Björknäsissä ja Ekerössä on jo aiempina vuosina tehty painovoimamittauksiin perustuva rakennetutkimus, jota nyt täydennetään keskittyen vedenottamoiden lähialueille. Tutkittavat pohjavesialueet sijaitsevat ensimmäisellä Salpausselällä. Selvitys tehdään yhteistyössä Raaseporin kaupungin, Raaseporin Veden ja Uudenmaan ELY-keskuksen [...]

2018-08-02T14:46:52+03:002.8.2018|

Hämeenkyrössä selvitetään Mannanmäen pohjavesialueen geologista rakennetta

Geologian tutkimuskeskus käynnisti keväällä 2018 Mannanmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan, Hämeenkyrön Vesi Oy:n, Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät. [...]

2018-08-02T14:43:28+03:002.8.2018|

GTK selvittää Pietarsaaressa ja Pedersöressä pohjavesialueiden geologista rakennetta

Selvitys tehdään Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin alueilla Geologian tutkimuskeskus käynnisti toukokuussa Bredskärin- Roskan-, Sandåsenin-, Sandnäsetin ja Hedetin pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Pietarsaaren Veden ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden [...]

2018-07-30T10:00:59+03:0030.7.2018|

Lapinlahdella tutkitaan pohjavesialueiden geologista rakennetta

Lapinlahdella alkaa projekti, jossa tutkitaan Taipale-Nerkoo ja Honkalampi -pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Em. tutkimusten perusteella Honkalammen alueelle laaditaan lisäksi pohjaveden virtausmalli. Maastotyöt alkavat kesällä 2018 ja jatkuvat seuraavaan kesään. Selvitys ja virtausmallinnus valmistuvat [...]

2018-07-30T10:01:17+03:0018.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueella

Kuopion Nilsiässä tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne -vastuualueiden kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueelta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, [...]

2018-07-30T10:02:15+03:008.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Juankosken Rajasalmella

Kuopion Juankoskella tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Rajasalmen pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- vastuualueen kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueilta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja [...]

2018-07-30T10:02:29+03:008.6.2018|

Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueiden geologista rakennetta tutkitaan

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Lakeuden Vesi Oy ja Kauhajoen Vesihuolto Oy tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kurikan ja Kauhajoen alueilla sijaitsevilla Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden [...]

2018-07-30T10:02:43+03:0022.5.2018|

Kauhavalla tutkitaan pohjavesialueiden geologista rakennetta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kauhavan Vesi Oy ja Kauhavan kaupunki tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kauhavan Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin. Hanke [...]

2018-07-30T10:02:56+03:0022.5.2018|