Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut. Tutkimukset tehtiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tuusjärven pohjavesialueella. Tuusjärven pohjavesialue kuuluu yhtenäiseen Outokumpu-Tuusniemi-Riistavesi-Siilinjärvi –harjujaksoon. Harju on syntynyt kallioperän ruhje/siirrosvyöhykkeeseen ja kallionpinnan [...]

2018-07-30T10:03:57+03:008.3.2018|

Pohjavesialueiden tutkimuksissa saatiin uutta tietoa viidellä pohjavesialueella Kannuksessa, Vetelissä, Halsualla ja Lestijärvellä

Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 2011–2014 toteuttama hanke ”Pohjavesialueiden rakenne ja maankäyttö Syrinharjun, Eskolanharjun, Pitkäkankaan ja Isoharjun-Liedeksen pohjavesialueilla (SEPI)” on päättynyt. Hankkeen tuloksena valmistuivat pohjavesialueiden rakenneselvitykset Kannuksen Eskolanharjun, Vetelin Pitkäkankaan, Halsuan Isoharjun ja Liedeksen sekä Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueille. Lisäksi tehtiin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat Eskolanharjun ja Syrinharjun pohjavesialueille. Geologisissa rakennetutkimuksissa selvitettiin pohjavesialueiden kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, [...]

2017-10-18T14:32:20+03:005.10.2017|

Nurmijärvellä tutkitaan Valkojan ja Teilinummen pohjavesialueiden geologista rakennetta

Nurmijärvellä on käynnistetty Valkojan ja Teilinummen pohjavesialueiden geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Teilinummen pohjavesialueella selvitetään, onko varsinaisen pohjavesialueen länsipuolella, savikon alla, vettä johtavia hiekka- ja sorakerroksia. Maastotyöt alkavat syyskuussa ja jatkuvat marraskuun loppuun saakka. [...]

2017-11-20T16:38:46+03:0013.4.2017|