Kontiolahden Jaamankankaan reunamuodostuman geologinen rakennetutkimus on valmistunut

Kontiolahden kunnassa Jaamankankaan laajalla reunamuodostumalla tutkittiin geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tutkimusalueeseen sisältyivät Jaamankankaan, Sairaalasuon ja Kontioniemen pohjavesialueet. Haastetta tutkimuksiin toivat sekä Jaamankankaan suuri pinta-ala että suuret maakerrospaksuudet. Tutkimuksilla nyt saatu lisätieto tulee palvelemaan alueen vedenhankinnan kehittämisen lisäksi myös maankäytön suunnittelua sekä toisaalta myös alueen pohjavesien suojelua. Uuden tiedon avulla [...]

2019-06-03T14:52:38+03:003.6.2019|

Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen rakennetutkimukset alkavat

TIEDOTE                                                   29.5.2019                                                                         Kangasniemen Syvälahden pohjavesialueen rakennetutkimukset alkavat Syvälahden pohjavesialueella Kangasniemen kunnassa tutkitaan pohjavesialueen geologista rakennetta vuoden 2019 aikana. Kangasniemen Syvälahden vedenhankintaan tärkeän pohjavesialueen (0621301) kokonaispinta-ala on noin 0,43 km2 ja muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,15 km2. Alueella sijaitsee pohjavedenottamo Syvälahden rannassa sekä Syvälahden pohjoispuolelle on porattu kaksi kalliokaivoa. Pääosa Kangasniemen [...]

2019-05-29T15:38:35+03:0029.5.2019|

GTK selvittää pohjavesialueiden rakennetta Kaustisella ja Kruunupyyssä – GTK utreder grundvattenområdenas struktur i Kaustby och Kronoby

Geologian tutkimuskeskus käynnistää toukokuussa Åsenin A- ja B-pohjavesialueiden geologisen rakenteen selvityksen. Selvitys tehdään yhteistyössä Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjavedensuojelua. Rakenneselvityksen tavoitteena on löytää mahdollisia vedenottopaikkoja ja tarkentaa vedenottotutkimusten sijoittamista pohjavesialueille. Uuden tiedon avulla voidaan tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta [...]

2019-05-14T10:50:30+03:0014.5.2019|

Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Raaseporin Björknäsin, Ekerön ja Karjaa B:n pohjavesialueiden geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuoden 2018 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista pohjavesialueilla. Kaikki kolme pohjavesialuetta sijoittuvat Ensimmäiselle Salpausselälle joka ulottuu Tammisaaresta lähes yhtenäisenä 35 kilometriä pitkänä reunamuodostumaharjanteena Mustion ja [...]

2019-05-14T10:47:19+03:007.1.2019|