Ajankohtaista

/Ajankohtaista/

Lapinlahdella tutkitaan pohjavesialueiden geologista rakennetta

Lapinlahdella alkaa projekti, jossa tutkitaan Taipale-Nerkoo ja Honkalampi -pohjavesialueiden geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Em. tutkimusten perusteella Honkalammen alueelle laaditaan lisäksi pohjaveden virtausmalli. Maastotyöt alkavat kesällä 2018 ja jatkuvat seuraavaan kesään. Selvitys ja virtausmallinnus valmistuvat [...]

2018-07-30T10:01:17+03:0018.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueella

Kuopion Nilsiässä tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Nilsiän kirkonkylän pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö- ja Liikenne -vastuualueiden kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueelta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, [...]

2018-07-30T10:02:15+03:008.6.2018|

Pohjavesitutkimuksia Juankosken Rajasalmella

Kuopion Juankoskella tutkitaan kesällä 2018 vedenhankintaa varten tärkeän Rajasalmen pohjavesialueen geologista rakennetta ja pohjavesien virtauksia. Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Kuopion kaupungin, Kuopion Veden ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- vastuualueen kanssa.  Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten, maatutkaluotausten ja maaperäkairausten avulla pohjavesialueilta saadaan lisätietoa mm. kallioperän asemasta, pohjaveden virtausta ohjaavista mahdollisista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja [...]

2018-07-30T10:02:29+03:008.6.2018|

Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueiden geologista rakennetta tutkitaan

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Lakeuden Vesi Oy ja Kauhajoen Vesihuolto Oy tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kurikan ja Kauhajoen alueilla sijaitsevilla Pitkämönkankaan ja Keltamäen pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden [...]

2018-07-30T10:02:43+03:0022.5.2018|

Kauhavalla tutkitaan pohjavesialueiden geologista rakennetta

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kauhavan Vesi Oy ja Kauhavan kaupunki tekevät yhteistyössä tutkimuksia Kauhavan Pöyhösenkangas C:n ja Ekokankaan pohjavesialueilla vuoden 2018 aikana. Työssä selvitetään alueen maaperän koostumusta ja rakennetta, sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. pohjavesialueiden maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin. Hanke [...]

2018-07-30T10:02:56+03:0022.5.2018|

Tervolan Kauvonkankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Tervolan Kauvonkankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut. Vuosien 2016 ja 2017 aikana tehdyt tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Näillä tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja virtaussuunnista Kauvonkankaan pohjavesialueella. Olemassa olevan aineiston, tehtyjen tutkimusten ja tulkintojen perusteella Kauvonkangas on reunamoreenikompleksi, jossa läntinen osa on reunamoreenimuodostumaa ja itäinen [...]

2018-04-04T13:54:29+03:004.4.2018|

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut

Tuusniemen Tuusjärven pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmallinnus on valmistunut. Tutkimukset tehtiin vuosien 2016 ja 2017 aikana. Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tuusjärven pohjavesialueella. Tuusjärven pohjavesialue kuuluu yhtenäiseen Outokumpu-Tuusniemi-Riistavesi-Siilinjärvi –harjujaksoon. Harju on syntynyt kallioperän ruhje/siirrosvyöhykkeeseen ja kallionpinnan [...]

2018-07-30T10:03:57+03:008.3.2018|

Sotkamossa tutkitaan Hiukanharju-Pöllyvaara pohjavesialueen geologista rakennetta

Sotkamossa tutkitaan Hiukanharju-Pöllyvaara pohjavesialueen geologista rakennetta. Tutkimukset ovat jo valmistuneet Sotkamon keskustassa sijaitsevan osa-alueen A osalta ja jatkuvat vuoden 2018 aikana Pöllyvaarassa osa-alueella B. Tutkimusmenetelminä hyödynnetään maastokartoituksia, painovoimamittauksia, maaperäkairauksia ja havaintoputkiasennuksia sekä maatutkaluotauksia. Tutkimuksilla saadaan uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Hiukanharju-Pöllyvaaran pohjavesialueella. Hiukanharju-Pöllyvaara on osa luode-kaakko –suuntaista harjujaksoa, jota [...]

2018-07-30T10:03:15+03:008.3.2018|

Kouvolan Tornionmäen pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut

Kouvolassa sijaitsevan Tornionmäen pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys on valmistunut. Vuonna 2017 toteutetut tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, maaperäkairauksia, pohjavesiputkien asentamista, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Tornionmäen alueella. Tornionmäen pohjavesialue on osa ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaa. Maa-aines on pohjavesialueen pohjoisreunalla keskimäärin karkeampaa ja paremmin vettä johtavaa kuin eteläreunalla, [...]

2018-01-12T16:49:20+03:0012.1.2018|

Nokialla tutkitaan Maatialanharjun pohjavesialueen geologista rakennetta

Nokialla käynnistetään Maatialanharjun pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista. Maastotyöt alkavat lokakuussa 2017 ja jatkuvat helmikuun 2018 loppuun saakka. Selvitys valmistuu keväällä 2018. Alueella kairataan lokakuussa maaperää kallioperään saakka seitsemässä pisteessä. Kairauspisteisiin asennetaan pohjaveden [...]

2017-11-20T16:33:56+03:0017.10.2017|